وبسایت رسمی دکتر شیلا رزاق‌کریمی
جست‌وجو

#2: چطور می‌توانم حال بهتری داشته باشم؟

آیا داشتن حال خوب یک تعهد و در حیطه اختیارات ماست؟

منشاء احساسات ما کجاست؟

آیا ما باید همیشه و هرلحظه خوشحال باشیم؟

چگونه می‌توانید سه احساسی را که به طور منظم داریم، شناسایی کنیم؟

چطور می‌توانیم سه احساس مورد دلخواه خود را تعیین کنیم؟

امیدوارم از آموزه‌های این اپیزود که مقداریش؛ یک قسمت انتخابی از آموزه‌های خانم کاستیو است، استفاده برده باشید و براتون مفید باشه

منابع

the school of life

positive psychology

به اشتراک گذارید
دیدگاه خود را بنویسید

اپیزود 2